Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline
 
 

Iz okoline

Regionalno debatno takmi?enje

Ispis

U subotu 24. januara u prostorijama Elektro Tehni?ke kole u Tuzli, odrano je regionalno takmi?enje debatnih klubova Tuzlanskog kantona. U?estvovalo je 14 ekipa koji su debatovali na temu Mladi i Tranzicijska pravda.

 

Komunalne usluge i u MZ ?uli?i

Ispis

?uli?i, Sapna - SapnaOnLinePotpisom ugovora o vrenju komunalnih usluga sa AD Vodovod i kanalizacije Zvornik, mjetani MZ ?uli?i su rijeili problem nereguliranog odlaganja sme?a. Usluga ?e ?uli?ane kotati 8,19 KM mjese?no.

Ispis

Tokom ve?eri kroz slu?ajnost primje?eno je da gori ku?a Ibrahima Hamzi?a (Mutevelije). Odmah su mjetani pozvali vatrogasce i policiju. Ubrzo su stigli i po?eli gasiti poar.

Saobra?ajna nesre?a u Gornjoj Kalesiji

Ispis

Na magistralnom putu Tuzla Kalesija Zvornik, u Gornjoj Kalesiji, u blizini trgova?kog centra Merkator, danas, u ?etvrtak, oko 11,00 sati, dogodila se saobra?ajna nesre?a u kojoj je smrtno nastradala Raza Hasanovi? (53), supruga Fejze Hasanovi?a iz ahbaza...

Ispis

Predsjednik Odbora udruenja ilmije Zvornik, Asim ef. Rizvi?, drugog dana Bajrama posjetio je penzionisanog imama, Nuriju ef. Omerovi?a u njegovom domu u Sapni. Ef. Omerovi? je dvadesetak godina proveo slubuju?i kao imam u dematu Sapna a penzionisan je 1986. godine.

>

 
 
 
 

CB Login