Radno otvorenje Islamskog centra

Ispis
Gradnja Islamksog centra u Zvorniku je privedena kraju. Radno otvaranje je bilo u nedjelju 22. februara 2009. godine, i to tre?om redovnom skuptinom Medlisa Islamske zajednice Zvornik. Predstavnici iz svih demata su prisustvovali ovom radosnom ?inu. Skupinu je zapo?eo u?enjem Kur'ana Ahmed ef. Memi?. Nakon toga je Predsjednik Medlisa Mustafa Muharemovi? otvorio skuptinu i najavio veoma bogat i uspjean izvjetaj o radu u 2008. godini. Glavni imam Nurija ef. ?ikari? je uveo u raspravu o vjersko-prosvjetnom radu. O ovoj ta?ki dnevnog reda se najvie govorilo u cilju daljnjeg uspjenog rada na polju mektebske nastave.

Izvjetaji o vjersko-prosvetnom, administrativno-pravnom, o ukupnom radu i realizaciji budeta su jednoglasno usvojeni. Konstatovano je da je prola godina bila veoma uspjena u svim segmentima rada. Tako?e su usvojeni plan rada za 2009. godinu i plan budeta Medlisa. Na prijedlog nekoliko ?lanova skuptine je usvojena sljede?a rezolucija o aktuelnim napadima na institucije Islamske zajednice:
"Povodom sve e?ih medijskih napada na Islamsku zajednicu i njene institucije: Rijaset, reisu-l-ulemu i imame, Skuptina Medlisa islamske zajednice Zvornik na tre?oj redovnoj sjednici odranoj 27. safera 1430. h.g. / 22. februara 2009. godine u Zvorniku, obra?a se javnosti saop?enjem u kojem isti?e, da sve napade na institucije IZ-e, doivljava kao napade na sve muslimane.
Rijaset i reisu-l-ulema su vrhovne institucije IZ-e i kao takve bi se trebale potovati od strane svih medija. Medijska kampanja protiv gradnje zgrade Rijaseta je uperena protiv Rijaseta kao institucije, a ne pojedinca, a napade na reisu-l-ulemu doivljavamo kao napada na sve nas. Reisu-l-ulema je na vrhovni poglavar. Medijsko isticanje posla kojim se bavi neka okrivljena osoba je, tako?er, napad na na sve one koji se bave tim poslom (u ovom slu?aju imamskim). Nijedan drugi okrivljeni se ne proziva po svojoj slubenoj funkciji, pa smatramo da je to napad na sve imame.
Cilj ovog isticanja i ovolike medijske pozornosti i jeste diskreditovanje svih imama. Skuptina MIZ-a Zvornik daje punu podrku svom reisul-l-ulemi Mustafi ef. Ceri?u. Iako trenutno obnavljamo jedanaest damija, a za njih ?etiri teku pripreme, svojim skromnim prilogom ?emo pomo?i izgradnju zgrade Rijaseta, kao naeg sjedita i reprezenta cjelokupne Islamske zajednice".
www.medzlis-zvornik.org