Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline Regionalno debatno takmi?enje
 
 

Regionalno debatno takmi?enje

Ispis

U subotu 24. januara u prostorijama Elektro Tehni?ke kole u Tuzli, odrano je regionalno takmi?enje debatnih klubova Tuzlanskog kantona. U?estvovalo je 14 ekipa koji su debatovali na temu Mladi i Tranzicijska pravda.

 

Na tim su sa?injavala 3 ?lana, Anel Mahmutovi?, Azra Hamzi? i Aljo Deli?. Oni su za protivnike u prvoj debati na temu "Da li pravda i odgvornost trebaju biti jednaki za sve?" imali MS Gra?anica, a u drugoj temi "Da li mediji dovoljno promoviu tranzicijsku pravdu?" MS ?eli?. Najbolji debatanti sa ovog takmi?enja ?e u?estovati na dravnom debatnom takmi?enju, koje ?e se odrati na Jahorini.

 

 

 

 
 
 
 

CB Login