Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline Kalesija: Otvoren lokalitet ste?aka Mramorje
 
 

Kalesija: Otvoren lokalitet ste?aka Mramorje

IspisU kalesijskom naselju Bulatovci pred velikom brojem posjetilaca ju?er je odrana kulturna manifrestacija u povodu zavretka radova na projektu ure?enja i zatite srednjovjekovnih ste?aka na lokalitetu Mramorje. Tom prilikom je i otvoren ovaj lokalitet ste?aka za sve ljubitelje kulture i prirode.

Na projektu ure?enja ovog mjesta su zajedni?ki radili Udruenje za zatitu kulturno-historijskih spomenika ''ORNAMENT'' Kalesija i u?enici Osnovne kole Memi?i.

 

Prema rije?ima predsjednika Udruenja ''ORNAMENT'' Samira Halilovi?a njihovi glavni ciljevi u u projektu: ''Ure?enje i zatita srednjovjekovnih ste?aka na lokalitetu Mramorje u naselju Bulatovci'' je da se lokalitet sa ste?cima koji predstavlja nae kulturno-historijsko naslije?e uredi, zatiti i u?ini pristupa?nim svim ljubiteljima kulture i prirode, zatim da svojim aktivnostima doprinese ure?enju lokalne zajednice i podstakne razvoj lokalnog turizma kroz izvo?enje raznih kulturnih manifestacija na ure?enom lokalitetu ili mini parku rekao je gospodin Halilovi?.

Srednjovjekovna nekropola Mramorje ima 18 ste?aka raspore?enih u dvije grupe. Na lokalitetu Mramorje postoje ste?ci od kapitalne vrijednosti jer se isti ornamenti i motivi ste?aka ovog lokaliteta nalaze na bh. nov?anici od 10 KM.

Tekst - www.glasdrine.ba
Foto - Glas Drine, Kalesija.com

I ?lanovi Udruenja mladih op?ine Sapna su, da podsjetimo, sredinom ove godine radili na prezervaciji nekropole Sje?a.

 
 
 
 

CB Login