Prosule se hiljade litara mlijeka

IspisU Jaji?ima je ju?er putem teklo mlijeko. Falio je med da bude kao u narodnoj poslovici.

 SA JAJICI.COM
"Oko podne, kamion od mljekare koji je odvozio mlijeko iz Jaji?a ispod ku?e Nedada Hamzi?a se prevrnuo. Jedan prednji to?ak mu je zablokirao i povuklo je ga na desnu stranu, na put ispod. Dobro je, to se nije prevrtao vie puta jer bi tek onda nastalo problema, kako smo saznali u kamionu se nalazilo oko 10 000 litara mlijeka. Mjetani su odmah prili u pomo? voza?u i is?upali su ga iz kabine. Ve?e povrede nije zadobio ali su ga ipak odvukli u hitnu. Policija je ve? bila na licu mjesta i napravila zapisnik i jo se ?eka dizalica kako bi se kamion sklonio sa puta.
"


Foto: HM design