Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline
 
 

Ispis

MUP TK-a ?e u vrijeme odravanja lokalnih izbora 05. oktobra 2008. godine (nedjelja), kao i svih postizbornih aktivnosti poduzeti niz preventivnih mjera u cilju njihovog sigurnog i nesmetanog odvijanja.


Pored operativnih radnji policija ?e imati osnovni zadatak da ostvari punu saradnju sa izbornim komisijama, EUPM-om, LOT-timom i OHR-om, u cilju sprovo?enja svih zadataka za odravanje slobodnih izbora, a u skladu sa Evropskom konvencijom za ljudska prava, Izbornim Zakonom i Pravilima i propisima izborne komisije.

MUP TK-a je imenovao i tab akcije "IZBORI 2008.", ?iji je zadatak da prati stanje sigurnosti, same izbore, kao i postizborne aktivnosti u izbornim jedinicama, odnosno da koordinira i nadgleda realizaciju zadataka od strane policijskih uprava, odnosno policijskih stanica na podru?ju Tuzlanskog kantona.

Za dan izbora policija ?e posebno:

- formirati interventne timove,

- vriti osiguranje nesmetanog dolaska i odlaska glasa?a sa glasa?kog mjesta,

- vrit ?e se regulisanje saobra?aja u cilju nesmetanog i normalnog odvijanja,

- osigurati glasa?ko mjesto,

- osigurati adekvatnu komunikaciju s odgovaraju?im slubama

 


- po zavretku izbora policija ?e obezbijediti nesmetano prebrojavanje glasa?kih listi?a i njihov transport do predvi?ene destinacije, i poduzeti druge mjere i radnje iz svoje nadlenosti.

ODSJEK ZA ODNOSE
S JAVNO?U

tuzlarije.net

 

 
 
 
 

CB Login