Unapređenje lokalne demokratije

IspisU Križevićima je jučer održano predavanje predstavnika IPA na temu "Unapređenje lokalne demokratije" kroz europske pristupne fondove.


Bilo je riječi o načinima na koje općine mogu aplicirati za korištenje sredstava iz ovog fonda i o uslovima koji moraju pri tome biti ispunjeni. Akcenat je stavljen na učešće nevladinog sektora kroz partnerske odnose sa lokalnom zajednicom.

Općina Sapna je već spremna na ovakav korak budući da je nedavno usvojena Strategija partnerstva što podrazumijeva načine zajedničkog djelovanja vlasti i NVO-a. Odabir općina koje će učestvovati u programu će biti načinjen u oktobru ili novembru mjesecu.

 

Iz Sapne su sastanku prisustvovali predstavnici Općine, MSŠ Sapna i udruženja KORAK.