Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline Iskustva azilanata
 
 

Iskustva azilanata

Ispis
Azil u vedskoj je do 1. jula 2012. godine, prema podacima Nacionalnog migracionog odbora Migrationsverket, zatrailo 17.009 ljudi iz 119 zemalja, a me?u njima i 851 dravljanin Bosne i Hercegovine, i to sa podru?ja Sapne, Zvornika i Kalesije.

Svi koji su otili vra?eni su, ili ?e biti, jer azil nisu mogli dobiti. Bez obzira na njihov povratak, gra?ani i dalje masovno odlaze, i to samo sa jednim ciljem - u potrazi za poslom.

Elvir i Sanela ?ajtinovi? i njihova dva sina iz Kalesije prije mjesec dana otili su za vedsku jer im je re?eno da ?e tamo dobiti azil i posao. I Sanela i Elvir su nezaposleni, ive od poljoprivrede, a to, kau, nije dovoljno da bi kolovali djecu i prehranili obitelj.

Ne bih preporu?io nikome da ide. Bolje mu je u Bosni nego igdje. Pokuao eto, nezaposlenost, hajde malo bolji ivot, da promijenim. Ali to je sve bila la. Narod po?eo i?i, hajde i mi da probamo. Kotalo me nekih hiljadu i sto, dvjesta maraka. To sam kao u vodu bacio, pri?a Elvir.

Bilo bi dobro da se pobrinu nai ljudi za ove to idu, recimo da do?u na tu stanicu, da kau: Ljudi, ne idite, dajete daba tih 2.000 maraka, koliko kota taj put. A ipak sam otila zbog svoje djece to sam mislila da ?e biti bolje, da ?e biti tako kao to ljudi kau - dobi?e posao, dobi?e ovo, ono. Me?utim, nije to to, kae Sanela.

Vjeruju?i da ?e dobiti posao, u vedskoj su 20 dana bili i Jasmin i Sanela Muharemovi?. U Me?e?i kod Sapne ive s dvoje malodobne djece u tronoj ku?ici sa jednom sobom i kupatilom. Sanela Muharemovi? pri?a o putu u vedsku, nadi s kojom je tamo ila, ali i gor?ini s kojom se opet vratila.

Nema svom djetetu nita da prui, da ga zadovolji, i zato smo ili. Traili smo bolji ivot. Me?utim, to njih ne interesuje. Njih ekonomski azil ne zanima uopte. A mi nismo mogli nita drugo re?i i lagati. Oni kau da politi?ki azil prolazi, to jedino ako si negdje neto zabrljao, da sad tamo prebjegne, da te oni spase. Mi da smo znali da se narod vra?a, mi ne bismo ili. Uzajmili smo pare da idemo, potroili smo do 2.000 maraka da ode, da neto u?inui za svoj ivot, za svoju djecu. Od ?ega da vratimo kad nemamo posla? Mi bismo ili da radimo bilo ta, ali nemamo ta da radimo, kae Sanela Muharemovi?.

Nitko od ovih ljudi nije odmah vra?en za BiH, nitko nije ostavljen na ulici, a svaki dan imali su hranu i dnevnice. Elvir ?ajtinovi? bio je na razgovoru za azil.

Jesu nas pitali zato smo napustili svoju zemlju, zbog ?ega. Napustio, eto, doao da traim posao, da bih radio neto. Nisam ja doao da me oni hrane, da mi daju hranu, to m i nije trebalo, kae on.

Elvirova supruga Sanela kae da u 20 dana, koliko su oni bili u vedskoj, svaki dan su dolazila po tri autobusa gra?ana Kalesije.

alosno koji ljudi dolaze tamo. Zato? Zato to u Bosni nemaju posao. Tri autobusa do?u najedanput. To je gore nego u ratu dok je bilo. Kad pita ljude odakle su - Kalesija, Sapna.

Obitelji rasprodale svu imovinu

Sanela Muharemovi? nam je ispri?ala da su njoj i njenom suprugu na razgovoru za azil u vedskoj rekli da su institucije vlasti BiH obe?ale da ?e svim azilantima osigurati posao i krov nad glavom.


ta god rekne i kako god rekne, ne interesuje ih. Kau: Mi znamo razlog, znamo kakva je situacija u Bosni, ali vai iz vlade su doli i potpisali da se svi vi morate da vratite svojim ku?ama, da ?e vam oni obezbijediti posao, nov?anu pomo?, ko nema ku?e da ?e pomo?i. Me?utim, sve su slagali, sve. Mi smo se vratili ko nam je pomogao? Dje?iji je doao dva dana iz nas. Ko god je otiao u vedsku, oni su vratili po 20 markica. Nikad mi nisu dali. Sad smo mi ili, dobili smo drugi, onaj smo potraili nema, ne moe dobiti. Od ?ega ivi? Ako ima negdje, jednu dnevnicu, ako nema - pati se.

Brojne obitelji su, u uvjerenju da ?e u vedskoj dobiti posao, rasprodale svu imovinu. Nakon to im je tamo re?eno da se moraju vratiti, u o?aju su traili bilo kakvu pomo?. Sanela Muharemovi? kae da je bilo strano gledati ljude na aerodromu koji se vie nemaju gdje vratiti.

Pun avion, oni su nas vratili. Jedna ena pla?e, kae: Ne?u u avion, vi mene ubijte. Ja ho?u autobusom. Ne moe u autobus, kae, ima u Njema?koj granica i vrati?e vas policija, imate pravo da budete tri mjeseca. A oni su nas vratili nismo ni mjesec dana bili. Zna?i sjede u avion, nema granice i pravo vedska - Bosna. Sleti i ta ?e?

Na?elnik Kalesije Rasim Omerovi? izrazio je zabrinutost zbog velikog odlijeva njegovih gra?ana, jer je BiH sad pod pove?alom zbog zlouporabe bezviznog reima.

Kad smo provjeravali koji je broj podnesenih zahtjeva za izdavanje pasoa bilo je oko 800 pasoa kad su u pitanju juni i juli mjesec, i mi smatramo da su oni svi napustili BiH i otili, naveo je Omerovi?.

Bez obzira na povratak svih onih koji su ve? traili azil, i dalje je mnogo onih koji odlaze. Ne vjeruju svojim susjedima da ?e biti vra?eni - vjeruju da ?e imati malo vie sre?e.
Maja Nikoli?, Radio Slobodna Evropa
 
 
 
 

CB Login