Projekt 'Staza mira'

Ispis
Program obiljeavanja 17. godinjice genocida nad Bonjacima u zati?enoj zoni Srebrenica zavren je danas simboli?nim gestom otvaranja "Staze mira" u Nezuku.


"Staza mira je pilot-projekt u okviru projekta koji se zove Evropski put sje?anja, a ti?e se osposobljavanja staze od Memorijalnog centra Poto?ara izradom infrastrukturnih projekata koji ?e omogu?iti svim zainteresiranim koji ele da pro?u stazom smrti kojom su proli preivjele rtve genocida u Srebrenici, u bilo koje godinje doba", kazao je Feni predsjednik Pododbora za "Mar mira" Muhamed Durakovi?.

Tako?er ovaj projekt, po Durakovi?evim rije?ima, ima nakanu i da pomogne lokalnom stanovnitvu samim tim to ?e u ovaj projekt biti uloen novac u izradu infrastrukture, koju ?e lokalno stanovnitvo od Nezuka do Poto?ara mo?i da koristi tokom ?itave godine.

Otvaranju "Staze mira" u Nezuku, prisustvovali su zvani?nici op?ina Srebrenica i Sapna, predstavnici bh. i druenja nevladinog sektora iz inostranstva, kao i predstavnici bora?ke populacije, koji su bili uklju?eni u projekt izgradnje "Staze mira".

U okviru Programa obiljeavanje 17. godinjice genocida nad Bonjacima "Sigurne zove UN-a" Srebrenica, koji je po?eo 27. juna i trajao do danas, bilo je organizirano niz aktivnosti.

U "Maru mira" koji je organiziran u znak sje?anja i odavanja po?asti rtvama genocida u Srebrenici 1995. godine, u?estovalo je 7.500 ljudi.

A 11. jula vie od 30.000 ?lanova porodica rtava genocida, prijatelji, komije i gra?ani iz BiH okupili su se u Memorijalnom centru Poto?ari, gdje je klanjana zajedni?ka denaza za 520 identifikovanih Bonjaka koji su ukopani u Poto?arima.
Klix.ba