Srebrenica ponovo pusta, ostali samo radnici i novinarske ekipe

Ispis
Nakon to je danas ukopano 520 rtava srebreni?kog genocida, Memorijalni centar Poto?ari i Srebrenica ostali su skoro prazni.

Srebrenica ponovo pusta, ostali samo radnici i novinarske ekipe. Tek pokojeg radnika i nekoliko odlaze?ih novinarskih ekipa sreli smo u ve?ernjim satima na mjestu gdje je samo prije est sati bilo vie od 30.000 ljudi koji su doli iz ovog ili onog razloga na sahranu ubijenih Srebreni?ana. Kao i esnaest puta do sada, Srebrenica ?e od ve?eras pa do narednog 11. jula ponovo biti pusta. Tek malobrojni srebreni?ki Bonjaci koji su odlu?ili tamo ostati i boriti se sa bremenom prolosti, svjedo?it ?e toj gorkoj istini i sudbini sa kojom se moraju pomiriti.


klix.ba