Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline
 
 

Ispis
U ve?ernjim satima kolona od sedam hiljada u?esnika Mara mira, koja je prije tri dana krenula iz Nezuka, stigla je u Memorijalni centar Poto?ari.

U Memorijalni centar Poto?ari stigli u?esnici Mara mira. U?esnici, vidno umorni, ali presretni to su prevalili put od 100 kilometara i to su ve?eras odali potu srebreni?kim Bonjacima ubijenim u genocidu jula 1995. godine. Hasan Hasanovi? iz sela Likari kod Srebrenice kae da je presretan to je i danas preao ovaj put.

"Bio sam u ovakvoj koloni jula 1995. godine kada smo se iz Srebrenice probijali do Tuzle. I danas je bilo teko po ovoj vru?ini, ali sam znao da ?u do?i do Poto?ara. Onda je bilo daleko opasnije, nisam vjerovao da ?u iv sti?i do Tuzle. Uspio sam, ali mnogi moji drugovi nisu uspjeli - ubijeni su i evo sre?emo se na ovaj tuni na?in. Mnogi su u tabutima, rekao je Hasanovi?.

Ve?eras su u Poto?are pristigli maratonci iz Biha?a, te bajkeri iz nekoliko gradova BiH. U ve?ernjim satima po?elo je iznoenje tabuta na plato Memorijalnog centra, gdje ?e preno?iti, a sutra ?e manifestacija po?eti u 11 sati. Neto iza podneva, klanja?e se zajedni?ka denaza i 520 identifikovanih, me?u kojima tri ene i deset maloljetnih osoba, bi?e ukopani u Memorijalni centar Poto?ari.

klix.ba
 
 
 
 

CB Login