Poto?ari: 520 tabuta izneseno u musalu

Ispis
Iz kruga nekadanje Fabrike akumulatora u Poto?arima danas u popodnevnim satima po?elo je iznoenje 520 tabuta sa posmrtnim ostacima identificiranih rtava genocida u Srebrenici do prostora musale u Memorijalnom centru "Srebrenica-Poto?ari.

Ve?eras u 20,30 sati je prou?ena hatma-dova i tevhid za due 520 rtava srebreni?nog genocida 1995. godine. Komemoracija, denaza i ukop rtava planirani su sutra, 11. jula, na mezarju u Poto?arima. O?ekuje se da ?e denazi prisustvovati vie od 30.000 ?lanova porodica rtava, kao i brojna rodbina, prijatelji, komije i delegacije iz Bosne i Hercegovine i cijeloga svijeta.

klix.ba