Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline
 
 

Ispis
Dvadeset godina je prolo od odvo?enja Bonjaka Divi?a u logore i stratita. Njih 107 nije preivlelo tortute, zlostavljanja i strijeljanja. Njihove porodice su danas dostojanstveno obiljeile godinjicu.

U damiji u Divi?u je prije podne prou?en tevhid ehidima Divi?a u prisustvu imama, ?lanova porodica i dematlija. Poslije podne je prou?en prigodan mevludski program koji je izveo Hor Medlisa islamske zajednice Zvornik. Program je podsjetio na rune doga?aje od prije dvadeset godina.

Za vaz je bio zaduen prof. dr. efik  ef. Kurdi?. U nadahnutom i emotivnom govoru upozorio je na ispravan odnos muslimana prema ovom i budu?em svijetu, u svjetlu rtve naih ehida. Aere je na kraju prou?io Abdullah Okanovi?, a dovu bivi imam Divi?a Ruvejd ef. Jahi?.

Danas je klanjana i denaza-namaz za troje ubijenih divi?ana 1992. godine i to: ?ikari? (Avde) Enesu (1962.), Kurumovi? (Himze) Hasanu (1969.) i Tuh?i? (Mehmeda) Almiru (1974.).

Mustafa ef. Muharemovi?
 
 
 
 

CB Login