Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline Otvoreno pismo u?enicima i roditeljima
 
 

Otvoreno pismo u?enicima i roditeljima

Ispis

Molimo vas da danas, vie nego ikad, imate razumijevanja i date nam podrku u ovim, za nas i prosvjetu op?enito, izuzetno tekim i vanim momentima.


Ovim trajkom ne branimo samo dostojanstvo prosvjetnog radnika, nego i dostojanstvo odgojno-obrazovnog sistema u naoj zemlji.

Vlada TK je svojim jednostranim odlukama o smanjenju ionako sramotnih li?nih dohodaka, povrijedila dostojanstvo i pravo prosvjetnog radnika, obezvrijedila kompletno obrazovanje i stavila ga na marginu ivota uop?e, dokazuju?i time koliko je za njih obrazovanje bitan segment ovog drutva.

Ta smanjenja je vrila bez saglasnosti i pregovora sa sindikatima. Svojim jednostranim odlukama i postupcima je prakti?no otimala od prosvjetnih radnika i drugih budetskih korisnika njihova sredstva za, koliko toliko, normalan ivot. Time je direkno pokazala da ne potuje i ne priznaje vae?e zakonske propise, ugovore i potpisane sporazume.

Da bi vam bilo jasnije, prezentirat ?emo vam ukratko razloge zbog kojih je dolo do generalnog trajka u TK.

1. Vlada TK je uposlenicima u obrazovanju u novembru 2011. godine umanjila pla?e za 2%, tj. otela je od uposlenih njihova primanja bez ikakvog dogovora, saglasnosti sa Sindikatima. Zar ova otima?ina ne bi trebala biti sudski procesuirana?

Nacrtom Budeta za 2012. planirano je smanjenje pla?a za jo 3%, to bi ukupno iznosilo 5% u odnosu na potpisani i vae?i Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja za 2011. godinu, sa osnovicom od 390 KM.

Osnovice za obra?un pla?a nisu uskla?ivane sa odredbama Kolektivnog ugovora koji iznosu od 60% od prosje?ene pla?e u Federaciji BiH koja je trenutno 823 KM.

Pla?e i naknade pla?a uposlenicima u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu su me?u najniim u Federaciju BiH. ?ak ni sad ne traimo pove?anje pla?a, nego zadravanje na istom nivou od prije 5 godina, dok je potroa?ka korpa, cijena goriva i energenata, rasla u velikoj mjeri uz istovremen pad standarda ivota uposlenih.

Topli obrok, koji je zagarantovan radnicima vae?im Kolektivnim ugovorima, bi bio 7 KM, to je ispod 1% federalnog prosjeka (minimalan bi trebao biti 8,23 KM po radnom danu, to je manje za oko 25 KM mjese?no).

Regres i jubilarne nagrade ukinute i otete uposlenim u obrazovanju i budetskim korisnicima, pravdaju?i to nedostatkom novca u Budetu ili slabim punjenjem Budeta, a pravi razlozi za to bi bili skriveni.

Ukupno umanjenje bi iznosilo oko 16,5 %. Bili smo socijalni faktor i razumjeli niz navodnih kriza i nedostatka sredstava u Budetu TK te svih prethodnih godina nismo traili pove?anje i uska?ivanje pla?a i naknada za rad.

2. Uslovi rada u ustanovama obrazovanja su kao i prije pola vijeka, jer kole sve ?e?e nemaju ni osnovna sredstva za rad i odravanje higijene. Nabavka novih nastavnih sredstava je samo apstraktan pojam o kojem niko ne razmilja jer za to nisu dobra vremena, a nastavnici nerijetko i sami, ili s roditeljima nabavljaju nastavna sredstva i pomagala. Kapitalna ulaganja u prethodnih pet godina su bila minimalna i enormno smanjena. I u novom Nacrtu budeta za 2012. godinu ova stavka je zanemarena i minimizirana, ostavljaju?i kolske rukovodioce i direktore da se snalaze kako znaju i umiju da bi uslovi boravka i rada u koli bili bar djelimi?no bolji.

3. Pla?e i naknade pla?e kantonalnih dunosnika, te naknade za rad politi?kih stranaka se ne smanjuju, kao ni primanja po nekoliko osnova u pojedinim sektorima (od dnevnica, osobnih vozila, osobnih voza?a u radnom i mimo radnog vremena, mobitela i ogromnih ra?una...). Nacrtom budeta za 2012. godinu predvi?a se prijem novih uposlenika u ministarstvima, kao i ogromna pove?anja na pozicijama 'materijalni trokovi i kancelarijski materijal'.

Napominjemo da prosvetni radnici i budetski korisnici svojim primanjima nisu ni na koji na?in doprinijeli ogromnom deficitu koji se gomila iz mandata u mandat, iz godine u godinu, a da za to ministri i odgovorni za ta stanja, nikada ne snose nikakve sankcije, niti je protiv bilo koga od njih pokrenut postupak za tako velike greke. ?ak nisu dobili ni blage - usmene opomene ili prijekora za svoj nerad.

Kao dokaz razumijevanja trenutne situacije i ustupak koji ?inimo Vladi TK prosvjetari ne trae pove?anje pla?a koja bi se trebala obra?unavati po osnovici od 496,80 KM, tj. 60% od prosje?ne pla?e u Federaciji BIH, a kako je predvi?eno prema trenutnom vae?em Kolektivnom ugovoru za djelatnost osnovnog obrazovanja TK ?ime bi plata prosvjetnih radnika sa visokom stru?nom spremom trebala iznositi 1152,58 KM umjesto 905 KM koliko je iznosila u oktobru 2011. godine.

Samostalni sindikat radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK trai samo primjenu trenutno vae?ih Zakona i Kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja, te postupanje po njihovim odredbama. Da ?lanovi Vlade TK sprovode Zakone i potpisane Ugovore kako su obe?ali pri preuzimanju mandata. Da shvate i priznaju da OBRAZOVANJE NIJE TERET U TUZLANSKOM KANTONU, te da se utede svake godine ne vre preko Budetske pozicije predvi?ene za obrazovanje i ovu kategoriju ljudi.

Mi smo natjerani da na ovaj na?in pokuamo odbraniti dostojanstvo prosvjetnog radnika, dostojanstvo svoje profesije i uzviene ciljeve koje svaki prosvjetni radnik nosi u dui, ljubav prema djeci i elju da im to vie ljubavi i znanja damo, ali i da pokuamo ukazati na sve druge probleme u obrazovanju kojih je, naalost, svake godine sve vie i vie.

Molimo u?enike i roditelje u?enika, da nas razumiju i podre u naim nastojanjima u ostvarivanju naih prava i dostjanstva i dostojanstva odgojno-obrazovnog sistema u naoj zemlji.

Svoje obaveze sa u?enicima ?emo, naravno, realizirati s istim arom s kojim smo to uvijek radili.

TRAJKA?KI ODBOR SSOOiO TK


 
 
 
 

CB Login