Ispis
U mjesnoj zajednici Jaji?i drugi dan Bajrama (Dan ehida) 31.08.2011.godine sve?ano je otkriveno ehidsko spomen obiljeje poginulim borcima Jaji?a.

Kao to je i planirano obiljeavanje je po?elo ehidskom dovom i klanjanjem ikindije namaza nakon toga prisutnima se obratio predsjednik MZ Jaji?i Fahrudin Hamzi? koji je rekao: da je obiljeje znak zahvalnosti za rtvu koju su dali ehidi ali i opomena za sve nas posebno mlade generacije. Borci Jaji?a su branili Bosnu od Jaji?a do Biha?a te nisu bili osvetnici i ruitelji ve? branioci i graditelji slobode. I na kraju se zahvalio svim mjetanima Jaji?a bez koih ovo nebi mogli uradit.
Nakon toga rije? je uzeo mjesni imam Sead ef. Ahmetovi?. Glavni imam medlisa IZ Kalesija je imao samo rije?i hvale te je zadivljen time to je spomen obiljeje ura?eno sa pame?u mladih ljudi Jaji?a od projekta, gra?evinske operative pa do kaligrafskih natpisa na zidu obiljeja Na?elnik op?ine Kalesija Rasim Omerovi? je naglasio organizaciju i slonost mjetana Jaji?a kako na ovom tako i na drugim projektima i na kraju predsjednik gra?evinskog odbora Fadil Hamzi? je pozvao prisutne da nastavimo sa projektom ure?enja harema te zakazao zvani?no otvaranje mjesne damije za slede?u godinu.
Ceremoniju otkrivanja spomen obiljeja obavile su porodice poginulih boraca simboli?nim skidanjem zastave BiH sa spomen plo?e. Nakon toga gosti i mjetani su nastavili druenje u prostorijama P Jaji?i uz zakusku i prigodan kulturno zabavni program.


Fotografije i tekst - Mirsad Hamzi?