Ispis
www.sapna.ba, SapnaOnLine, SapnaIzgradnja damije u Divi?u traje i u toku ovih zimskih dana. Povoljno vrijeme gra?evinarima je omogu?ilo da zavre zidanje i obavljaju pripreme za kupolu.U utorak 12. janura glavni imam Nirija ef. ?ikari? i predsjednik Medlisa Mustafa Muharemovi? posjetili su damiju i uvjerili se o toku radova. Predsjednik Gra?evinskog odbora Smajo Kapidi? ih je upoznao sa dinamikom gradnje. Zidanje damije je zavreno, ?up za munaru, a u toku je priprema za izlijevanje cerklaa, time ?e biti omogu?eno alovanje i druge pripreme za kupolu koja je svakako najzahtjevnija.


Svakako da dinamika radova u ovom periodu ovisi od vremenskih uvjeta. Me?utim zadovoljstvo je svih dosada ura?enim.

Izvor: www.medzlis-zvornik.org