Ispis
www.sapna.ba, SapnaOnLine, Sapna, Izvorna muzikaU Kalesiji je, u organizaciji JU BKC "Alija Izetbegovi?", odran 5. festival izvorne muzike "Kalesija 2009". Na Festivalu je nastupilo 17 izvornih grupa iz cijele BiH. : Kalesijski zvuci, Kalesijska trojka, Bra?a Babaji?, Adelisa Babaji? - HANA, Banovi?ko sijelo, Vesele Domaljev?anke, Bra?a Dejanovi?. Raspjevane meraklije, Kalesijski slavuji, Josgovani, Hasibova trojka, Izvor, Odjek Vukovija, Kalesijski dijamanti, Bra?a Pijetlovi?, Zvorni?ko sijelo, Borogovske lole, i Reid Hrnji?i?...

Festival nije bio takmi?arskog ve? revijalnog karaktera. Najbolji prijem kod publike imali su Kalesijka trojka, Kalesijski Zvuci, Raspjevane meraklije i Bra?a Babaji?. Posebno se to odnosi na Kalesijsku trojku, koja je prije 40 godina pjesmama Kad Ibro po?e zemlju da brani i Kad zapjeva Kalesijska trojka bila za?etnik izvorne muzike na ovim prostorima. Svi izvo?a?i su nastupali uz tradicionalne instrumente: argiju, violinu, zurle, dobo, frule i druge.

Nakon zavretka Festivala odran je okrugli sto na temu "Izvorna muzika - naa muzika" na kojem su govorili Enisa Hajdarevi? ojko, Nedad Ibriimovi?, Mehmed ?edovi?, Fadil Hujdurovi?, Ismet Sulji?, Fahrudin Sinanovi?, Samir Kari? i Ramo Abidovi?. Na okruglom stolu je re?eno da je izvorna muzika autenti?na bosanska muzika i da je svakako treba ?uvati. Ipak, naglaeno je da se festival ne moe odravati u kafanskom ambijentu, ve? bi, ako se eli napraviti od svega toga kulturni doga?aj, ubudu?e festival trebalo odrati u sali BKC-a.

www.kalesijske-novine.com