Asfalt do Kula-Grada

Ispis
www.sapna.ba, SapnaOnLine, Sapna, Kula-gradGra?ani Kula Grada napokon su dobili asfaltirani put. Fadil Banjanovi?, delegat u Vije?u naroda RS-a, na?elnik Op?ine Zvornik, Zoran Stevanovi?, i predsjednik SO-e Zvornik Vehid Kadri? posjetili su danas Kula Grad, povratni?ko mjesto iznad Zvornika.


Iako je rijeen problem asfaltiranja puta, gra?ani Kula Grada imaju probleme i sa vodosnabdijevanjem.

Pored problema koji je rijeen gra?ani Kula Grada imaju ogromne probleme sa vodosnabdjevanjem i elim da istaknem veliku opredjeljenost i angaovanost gra?ana i rukovodstva ove mjesne zajednice koji ele da rijee ove probleme, koji su veoma bitni za sve povranike, izjavio je Banjanovi? tokom posjete.

Gra?ani Kula Grada su priredili malu gozbu gostima koja je bila postavljena na novi asfalt, ?ime su eljeli pokazati svoju zahvalanost za svu pomo? koja im je pruena za unaprije?avanje kvaliteta ivota u Kula Gradu.www.sarajevo-x.com