Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline Sarajlije na Kuli
 
 

Sarajlije na Kuli

Ispis

U ?etvrtak 19.6.2008. godine grupa imama i mutevelija Medlisa Islamske zajednice Sarajevo je bila u posjeti naem Medlisu. Obili su Divi?, upoznali se sa tokom poslova oko izmjetanja pravoslavne crkve i stanju demata. Nakon toga su bili u Kula Gradu. ?uli su izlaganje o Hasanu Kaimiji, njegovom turbetu i Kaimijinim danima. Posjetili su tvr?avu, divili se pogledu na Zvornik i Divi? i upoznali sa njenim historijatom. Iz autobusa su vidjeli i izlijevanje temelja damije Rijeka.

 

Nai gosti su upoznati o radu Melisa, broju demata i otvorenim pitanjima s kojima se mi suo?avamo. Nisu krili svoje zadovoljstvo posjetom i najavili ponovni dolazak.

 
 
 
 

CB Login