Posjeta Reisu-l-uleme Zvorniku

Ispis

U okviru manifestacije Dani Hasana Kaimije, a u povodu otvaranja zgrade Medlisa Islamske zajednice Zvornik reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri? je 5. juna 2009. boravio u cjelodnevnoj posjeti Zvorniku.

 

 

 

U delegaciji je bio i tuzlanski muftija Husein ef. Kavazovi? i direktor Behrambegove medrese Vahid ef. Fazlovi?. Najprije su posjetili prostorije Medlisa Islamske zajednice Zvornik. Predsjednik Izvrnog odbora Medlisa ih je upoznao sa novoizgra?enim objektom. Potom se razgovaralo o organizaciji i aktivnostima na podru?ju Medlisa. Reisu-l-ulema se posebno zanimao za kulturno-vjersku manifestaciju Kaimijini dani.

Nakon boravka u prostorijama Medlisa Reisu-l-ulema, Muftija i Predsjenik Medlisa su posjetili na?elnika optine Zvornik gospodina Zorana Stevanovi?a. Delegacija Islamske zajednice se zadrala u jednosatnom razgovoru u kabinetu Na?elnika, a bili su prisutni i predsjednik SO- Zvornik Vehid Kadri? i pomo?nik na?elnika Mile Jovi?.

Reisu-l-ulema je posjetio i gradilite damije Rijeka u Zvorniku i zadrao u kratkom razgovoru sa radnicima na objektu.

Duma-namz je klanjaNa u damiji Begsuja. Hutbu je odrao reisu-l-ulema. (tekst hutbe se nalazi u tekstovima o Islamu).

Nakon hutbe u zgradi Medlisa je odrana prees konferencija, a novinarima su se obratili muftija tuzlanski Husein ef. Kavazovi? i reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri?.

U 14:30 ambasador Islamske Republike Iran Ahmed Fard Hosseyni je sve?ano otvorio zgradu Medlisa Islamske zajednice Zvornik. U okviru sve?anosti referat o politi?kom i ekonomskom stanju Bonjaka u Zvorniku je izloio predsjednik SO-e Vehid Kadri?, a o vjerskom i kulturnom stanju predsjednik IO Medlisa Muastafa Muharemovi?. (tekst referata u tekstovima o Islamu).

Nakon toga je ambasador Irana uputio rije?i podrke ovom projektu i povratku Bonjaka. Reisu-l-ulema Islamske zadenice Mustafa ef. Ceri? se nadahnuto obrati prisutnim na ovoj sve?anosti i uputio poruke podrke.

Nakon sve?anog ru?ka reisu-l-ulema je posjetio i plac damije u Divi?u gdje je donedavno bila crkva i dao orabrenje i podrku za gradnju damije.