Ispis

Na ehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji u ponedjeljak obavljen je ukop i klanjana denaza za 43 identificirana Bonjaka, civilne rtve rata sa podru?ja Optine Zvornik, stradale tokom rata 1992 godine.

 

Dostojanstvenom ispra?aju 43 zvorni?ke rtve genocida prisustvovalo je vie od 5.000 ?lanova porodica, prijatelja i rodbine ubijenih, te brojni zvani?nici iz doma?ih institucija vlasti, predstavnici diplomatskog kora i nevladinih organizacija. Tijela rtava su u jutarnjim satima ispra?ena iz Komemorativnog centra u Tuzli, a konvoj je ispratio veliki broj prijatelja i rodbine.


e?a Deli? danas je ukopala svoja dva sina Zijada i Seada Deli?a. Njih dvojicu su odveli iz stana u Zvorniku uz obe?anje da ?e se vratiti.

"Mi vidjesmo i srcem i duom svojom ta su nam uradili. Sead je imao samo sedamnaest godina. Iao je u kolu. Ja sam molila da ga puste. Znali su da ide u kolu. Komije iz okolnih sela su ih odvele. Kau mi: 'Hajde ti ku?i, ne?e njima nita biti'. Mu i svekar su otili sa jo esnaest Deli?a, zajedno ih otjerali i pobili sve. Njih devetnaest iz jedne familije", tuna je ispovijest majke e?e.

Klanjanje denaza namaza predvodio je vojni muftija Ismajil ef. Smajlovi?. Na podru?ju Optine Zvornik tokom 1992. nestalo je 1.573 osobe, ovo je jedanaesta kolektivna denaza na ehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji i sa dananjom denazom ukopano je ukupno 617 posmrtnih ostataka.

Prema rije?ima predsjednika Udruenja porodica zarobljenih i nestalih lica optine Zvornik Ahmeta Grahi?a, pored 43 rtve koje su danas ukopane, u Komemorativnom centru Tuzla nalazi se jo oko 70 tijela koja se vode pod oznakom B, zna?i kompletnih tijela ekshumiranih iz jedne od najve?ih do sada otkrivenih grobnica u Bosni i Hercegovini Crni vrh.

"Uzorci su obra?eni, ali nema podudaranja sa DNK ?lanova porodica. Stoga pozivamo sve porodice koje nisu dale krv za DNK analizu, da to urade, kako bi i ove osobe mogle biti identifikovane", objasnio je Grahi?.

Posljednju po?ast nevinim rtvama zlo?ina u Zvorniku odao je i Sulejman Tihi?:

"Mi smo se okupili da se jo jedanput obaveemo da ?emo u?initi sve da nestali budu prona?eni i dostojanstveno sahranjeni, odgovorni za zlo?ine i njihovi inspiratori izvedeni pred sud pravde i kanjeni. Istovremeno moramo u?initi sve da one koji su odgovorni i politike koje su proizvele ove zlo?ine, potpuno protjeramo sa ovih podru?ja, da se nikada ovakvo zlo nikome ne ponovi. I u ovim tekim trenucima moramo da govorimo o sadanjosti i problemima koje treba da rjeavamo kako bi porodice rtava na odre?en na?in doivjele jednu vrstu satisfakcije. Jer ovi ljudi su ubijeni samo zato to su bili druga?ijeg imena i druga?ije vjere", istakao je Sulejman Tihi?.