Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline Nedavno zbog puta ubio brata
 
 

Nedavno zbog puta ubio brata

Ispis

U ponedjeljak, oko 16,30 sati, u Donjem Hrasnu kod Kalesije, hicem iz pitolja Osmo Mujanovi? (42) ubio je svog brata Mehmeda Mujanovi?a (52). Uzrok ubistva su dugogodinji nerijeeni imovinski problemi izme?u bra?e. Godinama je dolazilo do sva?e izme?u bra?e a sve zbog njive koja je ostala iza njihove tetke Ajke.

Naime, tetka Ajka je jednu njivu prepisala Osmi, a dok je jo bila iva Mehmed je kupio od tetke put koji vodi kroz tu njivu, ali nije za njenog ivota preveo put na sebe. S obzirom na tu ?injenicu Osmo je osporavao Mehmedu pravo koritenja tog puta. Sva?e u vezi s tim su na kraju i dovele do tragedije.

I prije ubistva kalesijska policija je ?esto intervenisala zbog njihovih sva?a. Policijska patrola bila je u Donjem Hrasnu tim povodom i prekju?e, na dan ubistva. Iz Donjeg Hrasna policajci su otili oko 16,00 sati, a odmah po njihovom odlasku, Osmo je uzeo pitolj i otiao u njivu, 400 metara daleko od ku?e, gdje je Mehmed sa suprugom Sadetom i sinom Admirom (28), zagra?ivao put, koji je prethodno razgradio Osmo.

Sadeta Mujanovi?, supruga Mehmedova, kroz pla? nam je pri?ala:

- Mehmed i Admir su zagra?ivali put kad je naio Osmo. Izvadio je pitolj i pogodio Mehmeda u ?elo. Mehmed je pao na zemlju. Otkinula sam dep sa koulje i pokuala mu zaustaviti krvarenje, pri?ala je Sadeta.

Admir, sin Mehmedov, je potom krenuo prema Osmi. Osmo je s pitoljem u ruci bjeao prema svojoj ku?i. Uspio je pobje?i u garau i zaprijetio Admiru da ?e i njega ubiti ako krene u garau. Admir je potom otiao kod komije u ku?u i pozvao policiju. Nakon toga sa ro?acima i policijom, koja je ponovo dola u Donje Hrasno, je otiao do oca. U kolicima su ga dovezli do ku?e, a nakon toga autom prema Domu zdravlja. Mehmed je bio iv sve do 22,00 sata kada je preminuo na UKC-u u Tuzli. Kako smo saznali, Osmo je nakon ubistva sjeo u automobil i krenuo prema Kalesiji. Nekoliko kilometara dalje, u Kika?ima, presrela ga je policija. Priveden je u Policijsku stanicu Kalesija gdje je i zadran. Kantonalni tuilac Mugdim Zul?i? odredio je jednomjese?ni pritvor za Osmu Mujanovi?a. Na mjestu ubistva prona?ena je i ?ahura. Pitolj je bio kalibra 7,65 mm.

Osmo nije imao dozvolu za pitolj iz kojeg je ubio brata Mehmeda. Zbog toga je Sadeta ljuta to mu ranije nije oduzet pitolj. Ubijeni Mehmed dugo godina nije bio u dobrim odnosima sa drugim sinom Asmirom. Prema kazivanju komija, nekoliko godina nisu ni razgovarali. Prekju?er, ba na dan ubistva, Asmir je nazvao oca Mehmeda i pomirio se s njim

Kalesijske-novine.com

 

 
 
 
 

CB Login