Ispis
U jutarnjim satima 23. marta 2009. godine radnici gra?evinske firme zaduene za uklanjanje crkve u Divi?u, koja je sagra?ena na temeljima damije po?eli su demontau postoje?eg objekta.

Demontirali su stolariju i po?eli skidati krov. Ovo je zavrni ?in dugog procesa izmjetanja pravoslavne crkve u Divi?u. Damija u Divi?u je sruena 1992. godine. Na njenom mjestu je 1996. godine zapo?eta gradnja crkve, a odlukom Skuptine optine Zvornik, damijsko zemljite dodjeliljeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Islamska zajednica je vodila spor pred Domom za ljudska prava koji je donio odluku u korist crkve.


Islamska zajednica je dugo traila mogu?nost i rjeenje ovog pitanja uz posredovanje me?unarodne zajednice i doma?ih vlasti. Na kraju su se muftija tuzlanski Husein ef. Kavazovi? i vladika zvorni?ko-tuzlanski Vasilije dogovorili da se objekat postoje?e crkve izmjesti na novu lokaciju uz finansiranje Islamske zajednice. U aprili 2008. godine je potpisan Ugovor o izmjetanju crkve u Divi?u. Potpisnici Ugovora su ispunili svoje obaveze. Islamska zajednica je uz pomo? valada: Tuzlanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Vije?a ministara Bosne i Hercegovine obezbjedila 387.000,00 KM. Skuptina optine Zvornik je 24. februara 2009. godine donijela Odluku o ponitenju Odluke iz 1996. godine o dodjeli zemljita SPC-i. Time je damijsko zemljie ponovo vra?eno Islamskoj zajednici. Uklanjanjem postoje?eg objekta se ispunjavaju uvjeti da se u Divi?u ponovo izgradi damija gdje je i ranije bila.
www.medzlis-zvornik.org