Svaki gra?anin BiH duguje 895 eura

Ispis

Definitivno su i Bosanci po?eli da ive na kredit. A umiru na rate. Potraga za dvojicom iranata vrlo ?esto zna biti tea nego potraga za ratnim zlo?incima...

 

Prema informaciji koja je nedavno objavljena, svaki gra?anin BiH duguje 895 eura. Prosje?an dug svakog gra?anina Bosne i Hercegovine, ?ak i bebe tek ro?ene u naoj zemlji, prema bankarskim podacima, iznosi 895 eura i po tome je bih u dnu rang-liste kreditne zaduenosti u zemljama regiona.

Prema novim istraivanjima, najzadueniji su stanovnici Hrvatske svaki gra?anin te zemlje duguje u prosjeku po 3.734 eura. Na drugom mjestu su Slovenci s prosje?nim dugom od po 3.063 eura.

Stanovnici Ma?arske duguju po 2.990, Rumunije 1.261, Bugarske 1.165, Crne Gore 910, Srbije 576, a Makedonije 521 eura.

I mnogi muslimani se ne libe da uzimaju kamatne kredite iako je kamata po islamu veliki grijeh.

 

kalesijske-novine.com