Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH Hata Ori? - urota protiv Nasera
 
 

Hata Ori? - urota protiv Nasera

Ispis


ezdesetosmogodinja Hata Ori?, majka Nasera Ori?a, kae, nije navikla da joj se slike vi?aju po novinama. U ivotu je preivjela svata - i opkoljenu Srebrenicu, i kolonu smrti u julu 1995. godine, kada je s borcima pjeke dola do Nezuka, i smrti svojih najmilijih, i SFOR-ovo hapenje Nasera i su?enje u Hagu - ali ono to je doivjela u proli petak, kae, dokraj?it ?e joj ivot. I zato je pristala govoriti za novine, za Dnevni avaz...- Kako na dnevniku spomenue Nasera, meni se u?ini da je ubijen. Zavriskah i sko?ih s kau?a, kad u tom momentu silne se baterije upalie u avliji, nekakvi ljudi oko prozora hodaju.

Vidim, policija, a ja, onako izbezumljena, upitah je li mi iv Naser. Jedan policajac mi odgovori: "Jeste, nano, ne brini, samo je uhapen." Stadoh kao ukopana, pitam ga ko ga je uhapsio, a on mi kae: "Ne brini, nano, muslimani su ga uhapsili" - kroz suze govori Hata, na ?ijem licu se vide tragovi teke sr?ane bolesti od koje se godinama lije?i.

Iako teko die i sporo govori, kae da joj je u trenutku kada su joj policajci kazali da joj moraju pretresti ku?u Bog dao kuvet i da je sve pratila. Najtee joj je, govori, palo to to je pretresom rukovodio "jedan inspektor iz Srebrenice".

- Jeste da ja nemam kole, ali sam pametna toliko da vidim ta se u ovoj dravi sprema. Ho?e da kau da je srebreni?ki komandant kriminalac, da su srebreni?ke majke, ?ija su djeca pobijena na o?i cijelog svijeta, kriminalci, da je kriminalac svaki Srebreni?anin koji ima ku?u, stan, auto, koji ima ta da jede...

I onda da vie niko nema obraza pitati ta se to dogodilo u Srebrenici 1995. godine. Dobro to to ho?e Srbi i stranci, ali zato im u tome pomau bonja?ki politi?ari, haram im bilo - kae Hata.

Na na upit ta je istina od pri?e koja se proirila Tuzlom da su joj dan nakon to joj je sin uhapen "neki ljudi poru?ili da bude spremna na sve, jer je, nakon to je Naser oslobo?en u Hagu, neki vaan stranac obe?ao Miloradu Dodiku da ?e njenog sina strpati u zatvor i da za to ima preutnu saglasnost bonja?kih politi?ara", nije rekla nijednu rije?. Samo je plakala.

 

Djeca kod tetke

 

Kada su joj odveli u zatvor i snahu Zahidu, djeca su ostala sama. Kasnije ih je tetka odvela sebi.

- Ali, zato mi snahu uhapsie? Ako ima ?estito ?eljade, to je ona. Kad sam se pribrala, nazvala sam Naserovu djecu. Amar je staloen i ozbiljan, ali je djevoj?ica osjetljiva, samo pla?e. Amar mi kae da se ne sekiram, da su i njima ku?u izrovili.

Tjei me i kae da babo nije kriminalac, ako je to u Hagu dokazao, dokazat ?e i u Sarajevu. A ja ne mogu djetetu da kaem, e moj sine, ne zna ti gdje ivi... - poru?uje Hata Ori?.

 

Koga je prevarila Dehva Okanovi?

 

- A ta ena to je prijavila Nasera Dehva Okanovi?!? Ona ti je iz Divi?a kod Zvornika. ?ujem da do?e i nekakva rodica mojoj snahi. Otkako se ?ulo za njeno ime, dolo je ovamo nekoliko ljudi iz Tuzle da mi kau kako su ih ta Divi?ka i njen mu izvarali.

Jednome, kazao mi je, duguje stotinu hiljada maraka, nekoj direktorici iz Tuzle 40.000, prevarili su i neke ljude iz Zvornika, iz Oraja, iz Sarajeva, ima cijeli spisak. Eto, takvi za dravu nisu kriminalci, a moj sin jeste. Neka je dravi na ?ast - kae Hata Ori?.

 

Autor: A. HADI? (Avaz)

 
 
 
 

CB Login