Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Ispis
Kao to ve?ina ?itatelja zna, uposlenici u obrazovanju na podru?ju TK su u trajku. Opravdanje koje Vlada ima je smanjenje izdvajanja za plate u Budetu TK, kao odgovor na teku ekonomsku situaciju.


Brojne su neistine izale preko javnih medija do gledalaca i slualaca a izre?ene su od strane premijera ?auevi?a i ministrice Avdibai?-Vukadinovi?, kako bi se opravdali stavovi vlade o utedama u budetu. Da ne bismo pisali tekstove iznova, pogledajte nekoliko linkova i dokumenata koji dovoljno govore za sebe.

Traili smo promjene na izborima - evo nam ih!

Nekoliko miljenja prosvjetara, preuzeto sa Facebook-a:
  • J.M. - U Nacrtu budeta TK (ako sam ga dobro shvatila) ukupno planirano za 2012, primjer za jednu kolu i 29 uposlenih planirano 532.289,00, a za jedno Ministarstvo obrazovanja sa 40 uposlenih planirano 3.989.370,00, znaci gotovo pa 8 puta vise i oni nama kazu kako NEMA para?
  • A.S. - Ovih dana svata i nita a gori!!! Izmedju ostalog, traile su se smjene ministrice pa premijera i nije jasno gdje je tu Skuptina TK= Trebalo bi u ovakvim situacijama da zasjedaju svaki dan a ne jednom mjece?no i to nator. Premijer ne moe smijeniti ministricu to samo moe Skuptina kao i premijera kojeg imenuje. Bilo bi poteno da se saberu , da nam kau vie podataka o pravom stanju u Kantonu kad su u pitanju finansije. Jasno je da oni ne moraju trakati, znamo njihova primanja a pobrinuli su se mnogi od njih i za svoje supruge i djecu pa kad se sve to sabere njihova sovijalna slika u odnosu na prsvjetu je jako jako dobra. Postoji i onaj pojam uravnilovke. Neka smanje pla?e prosvjeti za 5% a sebi za 50% i u njihova doma?instva opet ?e ulaziti novca vie nego to im treba. Stvara se, kad ih ?ovjek gleda i slua, runa slika, jasno se vidi da se toliko toga eli prikriti, blago re?eno, a dunost poslanika je da su na svojim radnim mjestima tj. u kantonalnoj skuptini i da se uklju?e u nastalu situaciju. Kakvi su takvi su mi smo im dali povjerenje o?ekuju?i i transparentnost posebno kad su finansije u pitanju, a ne da se zavla?e neki u miije rupe. Ili, jo gore po nas, rade duplo i poslanici su i imaju svoja radna mjesta gdje zaradjuju jo jednu platu. Ako je ovo frugo ta?no onda je jasno koliko ozbiljno shvataju svoju funkciju narodnog zastupnika. Najbolje zastupaju sami sebe. Trebalo bi napraviti ku?ne liste njih u vlasti kantona i prosvjetara pa uporediti.
  • I.S. - Medo Brundo (?auevi?) je prije dolaska na funkciju rekao da ?e prosvjeti smanjiti plate, apolici pove?ati. Zna?i da ovo to oni rade nije nedostatak para ve? njegova samovolja i provodi svoje stavove. Brundo smatra da su nastavnici prepla?eni i da nita ne rade i da je 760KM previe za taj posao, a on ima blizu 4000 KM a ta je to on uradio dosad za svoga mandata. Ono je jedan veliki Licimjer i laov.
trajk uposlenika u obrazovanju traje i u naoj op?ini, pa su u?enici O Sapna s podrunicama i MS Sapna jo uvijek van ?a?kih klupa. kolu poha?aju samo u?enici zavrnih razreda.

Eksterni linkovi:

http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=46090
http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=46103
http://vidiportal.ba/kolumne/9913-trajk-drma-vladu-tk-prijedlog-izlazne-strategije-iz-nepotrebnog-konflikta
http://vidiportal.ba/drutvo/9837-nastavnici-trajkuju-vlada-tk-indolentna
http://www.vidiportal.ba/kolumne/9888-zato-se-ministrica-obrazovanja-tk-uhvatila
http://vladatk.kim.ba/Vlada/Budzet2012/Budzet_2012_nacrt.pdf

Fotografije


 
 
 
 

CB Login