Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Ispis
Sapna, www.sapna.ba, HadzijePutem Ureda za had Rijaseta Islamske zajednice BiH ove godine ?e iz BiH na had putovati 1865 hadija (765 kopnom i 1.100 avionima) s tim da hadije koje putuju kopnom na put polaze ve? sutra, 7. novembra.
Oni ?e biti podijeljeni u dvije grupe: prvi dio od devet autobusa s hadijama sarajevskog, zeni?kog i goradanskog muftijstva kre?e ispred damije Kralj Fahd u Sarajevu, nakon klanjanja sabah namaza, (u 7.00 sati) pravcem Rogatica - Viegrad - grani?ni prijelaz Dobrun, Titovo Uice - ?a?ak - Kraljevo - Kruevac - Aran?elovac, itd..


Druga grupa od est autobusa s hadijama tuzlanskog, biha?kog, travni?kog, banjalu?kog i mostarskog muftijstva, kre?e ispred damije Princa Abdullaha u Tuzli u 13.00 sati pravcem Bijeljina - grani?ni prijelaz Ra?a, Kuzmin - Beograd, itd.

Glavni koordinatori putovanja kopnom i vodi?i su Mirsad ef. Kalajdi? i Safet ef. Karahmetovi?. Njihov dolazak u Medinu planirani je 15. novembra, a povratak 8. decembra.

Hadije koje u Medinu putuju avionima (sedam aviona tuniske avio kompanije Nouvel air) odlaze 14. i 15. novembra s aerodroma Dubrave - Tuzla i aerodroma u Sarajevu. Povratak hadija koji ?e u Medinu otputovati avionima planiran je za 1. i 2. decembar. Glavni koordinator putovanja hadija avionima je Izudin ef. Kruko.

Glavni vodi? svih hadija iz BiH je zamjenik reisu-l-uleme hfz. Ismet ef. Spahi?, a Nezim Halilovi? je njegov zamjenik.

Sve hadije su pored redovne vakcine protiv meningitisa, po odluci Ministarstva zdravlja Kraljevine Saudijske Arabije primile i vakcinu protiv sezonske gripe, koja je ujedno i zamjenska vakcina protiv virusa H1N1. Hadije ?e ove godine pratiti ljekarska ekipa koju sa?injava 16 ljekara i pet medicinskih tehni?ara, javila je MINA.

www.tuzlarije.net


Dvadeset i est hadija iz Medlisa Zvornik-Sapna

Ispra?aji hadija su radost za same putnike u sveta mjesta islama, ali i za njihovu rodbinu, komije i prijatelje. Sa podru?ja Medlisa Islamske zajednice Zvornik ove godine u Meku i Medinu putuje dvadeset i est hadija.

Zajedni?ka ikrar dova im je prire?ena u damiji u Kraljevi?ima. Prepuna damija, veliki broj imama i dematlija sakupilo se na ovu lijepu sve?anost. Imami Medlisa su pru?ili suru Ja-sin, a poslije ikindije priredili ugodan program. Glavni imam Nurija ef. ?ikari? je odrao prigodan vaz o zna?aju petog islamskog arta, te dao niz uputa i savjeta budu?im hadijama, kako bi to uspjenije obavili ovu dunost.

www.medzlis-zvornik.org

 
 
 
 

CB Login