Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH Skuplje gorivo, cigarete i kafa
 
 

Skuplje gorivo, cigarete i kafa

Ispis

Od danas, kada na snagu stupa Zakon o akcizama BiH, cijena cigareta pove?a?e se za 15 pfeniga po kutiji, kilogram kafe bi?e skuplji za 50 pfeniga, dok ?e gorivo poskupjeti za deset pfeniga po litru. Prema rije?ima portparola Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Ratka Kova?evi?a, trgovci bi trebalo da do kraja ove godine prodaju zalihe cigareta sa starim akciznim markicama, pri ?emu ?e jasno istaknuti nove cijene.

Kada je rije? o kafi, trgovci imaju tri mjeseca da rasprodaju stare zalihe, nakon ?ega ?e mo?i prometovati samo kafu koja na sebi ima akciznu marku, to dosad nije bio slu?aj.

- U skladu s novim zakonom, obveznici koji prometuju akciznom robom u BiH duni su da na dan po?etka primjene ovog zakona popiu zalihe akcizne robe koje se zateknu kod njih. Popisne liste moraju se dostaviti Upravi za indirektno oporezivanje u roku od sedam dana od po?etka primjene Zakona. Razlika obra?una te akcize mora se uplatiti u roku od deset dana od dana dostavljanja popisnih listi - rekao je Kova?evi?.

Ovih est mjeseci, odnosno tri, istakao je Kova?evi?, prelazni su period, dovoljan da se trgovci rijee zaliha robe sa starim akciznim markicama. Svi koji podnesu prijave od dana po?etka primjene Zakona dobi?e nove akcizne markice.

- Nai inspektori u ?etiri regionalna centra dan nakon po?etka primjene novog zakona krenu?e u kontrolu, gdje ?e voditi ra?una o ispravnosti popisnih listi i obra?una razlike akciza, kako ne bi bilo zloupotreba u datom prelaznom periodu - kae Kova?evi?.

Izvrni direktor Udruenja ekonomista RS SWOT, Saa Grabovac, isti?e da novi zakon ima i svoje prednosti i mane. Akcizama ?e se nadomjestiti manjak prihoda u budetu po osnovu carina, ali ?e, s obzirom na dosadanja iskustva, pove?anje cijena goriva povu?i za sobom i pove?anje cijena namirnica.

- Kao i uvijek, najugroenije kategorije gra?ana najvie ?e biti pogo?ene ovim poskupljenjima. Osim toga, postoji ansa da, usljed pove?anja cijena, opadne potronja, a samim tim i da se ne ispuni plan godinjeg pove?anja prihoda u budetu BiH za oko 300 miliona maraka - rekao je Grabovac.

 

 
 
 
 

CB Login