Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH Ostvarenje sna kalesijskih 'Sanjara'
 
 

Ostvarenje sna kalesijskih 'Sanjara'

Ispis
Iz produkcije EastWest Centra u Sarajevu po pravili izlaze dobre stvari. Na vidiku je jo jedna. Ovaj put radi se o dokumentarnom filmu Sanjari reisera Nermina Hamzagi?a, koji kroz film pri?a pri?u dvojice provincijskih dje?aka koje je premlatio na?elnikov sin jer su javno, kroz pjesmu, prozvali njegovog babu. Ovo je zemlja u kojoj se zbog pjesme mogu dobiti batine. Zastrauju?e, kae reditelj Hamzagi? u intervjuu za Sarajevo-x.com. U produkciji EastWest Centra Sarajevo objavljuje se, sude?i prema najavama, jo jedno vrijedno djelo, ovaj put u formi dokumentarnog filma. Nastavljate se baviti zaboravljenim socijalnim miljeom i posebno pitanjima mladih u njemu. ta Vas je konkretno inspiriralo za 'Sanjare'?

Profesor Haris Paovi? mi je ispri?ao pri?u o Samir Kari?u i Amiru Muminovi?u, hip-hoperima iz Hajvaza, malog sela pored Kalesije, na koje je naiao listaju?i crne hronike dnevnih novina u procesu istraivanja za predstavu "Klasni neprijatelj.

"AS Dreamersi (Amir i Samir - sanjari) napisali su angaovan tekst s namjerom da ukau na probleme u sredini u kojoj ive. Napisali su pjesmu "Balada o jednom gradu", kritikuju?i stanje u gradu Kalesiji i ukazuju?i na neodgovornost tamonjih institucija vlasti. Zbog toga ih je pretukao na?elnikov sin.

Pri?a dva momka, koji iz jedne male sredine odlaze na svjetsku turneju, zapravo je vrlo ohrabruju?a. U haosu u kojem ivimo, Samir i Amir su uspjeli da se izbore za svoju ivotnu priliku i da je iskoriste. Njihova pri?a je pri?a nae generacije. Generacije koja u sje?anjima ima rat, te koja ivi u dezorijentisanom, haoti?nom drutvu. Njihova odlu?nost i hrabrost da prona?u svoje mjesto u drutvu je neto na to bi se trebalo ugledati.

Interesantna je svakako ova pri?a u kojoj sin na?elnika optine Kalesija napada dvojicu mladih hip-hopera jer u svojim buntovni?kim pjesmama spominju na?elnika kao personifikaciju javne li?nosti odgovorne za brigu o njima. Ona zapravo i odrava i bit filma atak na li?nu slobodu pojedinca i oduzimanje prava na izraavanje. Da li je to postavljeni kontekst?

Zastrauju?a je, ali ne i iznena?uju?a, pomisao da u Bosni i Hercegovini moete dobiti batine zbog teksta pjesme. Ako se to desilo njima, onda se to moe desiti svima nama.

Film "Sanjari govori o generaciji mladih ljudi koja tek treba da se izbori za slobodu i pravo glasa. U slu?aju Samira Kari?a i Amira Muminovi?a, sredina je poslala jasnu poruku svima koji imaju kriti?an pogled na nau stvarnost.

Samir i Amir su imali sre?u to napad na njih nije proao nezapaen. Svakako da je tome doprinio i njihov angaman na predstavi "Klasni neprijatelj. No, ta je sa slu?ajevima za koje javnost i ne sazna? Film treba da bude jedno veliko upozorenje svima onima koji misle da batinama i inim represivinim metodama mogu zatakati istinu. No, isto tako, on upozorava sve one koji sebe smatraju slobodnim da se za slobodu stalno treba boriti. Biti slobodan, u slu?aju Amira i Samira, zna?ilo je izdi?i se iznad sredine u kojoj ive, a istovremeno biti svjestan da se izlau opasnosti koja ih vreba u istoj toj sredini. Imali su stav i potvrdili su da su slobodni ljudi.

Hip-hoperi iz Kalesije su ve? uklju?eni u izvedbu "Klasnog neprijatelja". Na kakav ih na?in gledamo u filmu?

Film "Sanjari" zamiljen je kao road movie u kojem pratimo Samira i Amira na svjetskoj turneji East West Centra sa predstavom "Klasni neprijatelj. Zajedno sa njima upoznajemo sredine u koje dolaze, kroz njihovu prizmu doivljavamo Singapur, Edinburg, Rumuniju, Beograd, Novi sad, Suboticu, ali i Sarajevo i Srebrenicu... Svjedoci smo ostvarenja njihovih snova, naizgled vrlo obi?nih, ali za njih velikih. Prisustvujemo njihovom otkrivanju nepoznatog, ali i suo?avanju sa predrasudama i strahom.

Kakvu poruku sutinski elite prenijeti prikazivanjem ovog filma, odnosno ta elite posti?i? Ipak, radi se o angairanom djelovanju.

Filmom "Sanjari elio bih ohrabriti svoju generaciju da se bori za slobodu i snove. Iako ivimo u sredini koja se opire promjenama i koja se suprotstavlja novom i druga?ijem, pri?a Samira i Amira, ali i ansambla predstave "Klasnog neprijatelja, dokazuje da je to mogu?e.

Kakve ambicije imaju "Sanjari", da li da doive ono to je doivio "Klasni neprijatelj" ili prvenstveno imate u planu Bosnu i Hercegovinu i promociju u njoj, jer govori ipak o jednom problemu posebno izraenom kod nas?

Uspjeh kakav je imala predstava "Klasni neprijatelj je svakako neto to je posebno i neto ?emu teim i bio bih sretan kada bi film "Sanjari mogao doivjeti isti takav uspjeh, no da li ?e se to i ostvariti, teko je re?i. Prvenstveno mi je cilj da film vidi to je mogu?e ve?i broj ljudi. Film ukazuje na probleme koji nisu samo zastupljeni kod nas, te u tome vidim mogu?nost da bude zanimljiv gledaocima i van Bosne i Hercegovine.

Pjesma koja je pokrenula pri?u

Balada o jednom gradu

Optina uti i godinama drijema

Kakav je ovo grad koji parka nema,

Polomljene klupe dok pijane grupe

Ovdje strah siju, a policajci se kriju

Polome ti rebra i puknu arkade

Zatvorite MUP kad nita i ne rade...

Urade jednu cestu, onako pred izbore,

Pa im trebaju tri godine da se malo odmore,

A mi ?emo samo glasat' i bit' opet glupi

Pa nek na?elnik najnovijeg pasata kupi...

(autori Amir Muminovi? i Samir Kari?)

sarajevo-x.com

 
 
 
 

CB Login