Ljeto - svadbe na sve strane (fotografije)

IspisSvadbe su uvijek naj?e?e ljeti ali nijedno ih ljeto nije bilo toliko kao ovoga. Bivalo je dana kada ih je bio po pet!

 

Pogedajmo nekoliko fotografija sa nekoliko razli?itih svadbi.