Ovdje ste:: Vijesti Foto-vijesti
 
 

Ispis
Uz finansijsku potporu humanitarne organizacije World Vision uprili?ena je izloba fotografija koje su rezultat projekta 'Ljetna kola mira 2012' u kojem su u?estvovali mladi iz Sapne, Petrova, Ro?evi?a, Grivica, Kakmua i Toji?a a prethodila joj je izloba fotografija u Sarajevu iz prole godine.


Cilj projekta je bio da mladi ljudi iz oba entiteta, razli?ite nacionalnosti i religijske pripadnosti prikau probleme svoje sredine kroz objektiv fotoaparata, ?emu su prethodila usvajanja znanja o fotografiji, koritenju fotografije kao alatom za zagovaranje a sve je rezultiralo druenjem i nastajanjem fotografija na kojima se vide i strahovi, ljubav, elje i op?eniti pogled na stvarnost mladih.

Na je fotoaparat bio na izlobi radova u Vitinici pa pogledajte kako je to sve skupa izgledalo.


 
 
 
 

CB Login