Ispis
Bajramsko druenje koje je do sada tradicionalno organiziralo Kulturno-umjetni?ko drutvo Merak, ove godine je odran u druga?ijem svjetlu. Umjesto prigodnog programa vjersko-kulturnog karaktera, odrano je tek druenje na otvorenom uz muziku karakteristi?nu za narodna kola.


Pogledajmo atmosferu kroz nekoliko fotografija.


Foto: Tahir O.