Ovdje ste:: Vijesti Foto-vijesti Srijedom kolo
 
 

Srijedom kolo

Ispis
Od prole srijede se u Sapni odrava specifi?na ljetna manifestacija koja okuplja gra?ane na igralitu ispred osnovne kole gdje se uhvate za ruke i zaigraju narodno kolo.


Ju?er nije bilo uobi?ajene guve, kakvu pamtimo od prolih godina, ni na igralitu ni u sapanjskim kafi?ima a oko 22 sata okupljene je rastjeralo nevrijeme, jaka kia i led.

FOTOGRAFIJE


 
 
 
 

CB Login