Ispis
Danas je iz Nezuka, sa Debeljaka, krenula kolona u?esnika Mara mira - putem smrti do slobode. Oko pet hiljada ljudi skoro svih uzrasta, iz cijele BiH ali i vie evropskih drava prevalit ?e put dug oko 100 kilometara, do odredita u Poto?arima.


Put je to kojim su jula 1995. godine Bonjaci iz opkoljene teritorije Srebrenice krenuli prema Nezuku, slobodnoj teritoriji pod kontrolom Armije BiH. Stanovnici op?ine Sapna su ih te 1995. godine bezrezervno primili, a oni su, onako gladni, bosi, iznemogli, nakon to su 'doli sebi', odatle krenuli prema Tuzli i drugim gradovima organizovanim prevozom.

Ovogodinji Mar mira je najbrojniji do sada a u?esnici ?e tokom svog putovanja dva puta preno?iti i sluati predavanja na razli?ite teme a vezane uz ratna deavanja.
Dolazak u Poto?are je planiran za 10. juli u 17 sati.

Vie o programu Mara mira pogledajte na linku:

MAR MIRA - PROGRAM


FOTOGRAFIJEFoto: Ado@IN, SapnaOnLine