Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis

Danas se u biblioteci MS Sapna odrala javna debata na temu Da li je zdravstvena zatita na podru?ju op?ine Sapna na zadovoljavaju?em nivou. Debata je po?ela ta?no u 11:00 sati, debatovali su u?enici MS Sapna koji su pripadnici debatnog kluba nae kole.

 

Me?u mnogim gostima i publikom bili su uposlenici kole, predstavnici javnih institucija iz Sapne i predstavnici iz OSCE-a.

Debatanti su se dobro pokazali i branili svoje teze, te na goste i publiku ostavili samo najbolje utiske. Prema odlukama publike najbolji debatanti su bili: Anel Mahmutovi? iz afirmacijske ekipe, te Azra Hamzi? i Amra Ali? iz negacijske ekipe.

Ovih dana pripadnici naeg debatnog kluba marljivo rade i pripremaju se za regionalno takmi?enje koje ?e se odrati u Tuzli 24.01.2009.
Debatni klub od samog svog osnivanja ide krupnim koracima naprijed. Napominjemo da su prole godine bili u emisiji Navedi dobar razlog koja se emituje na FTV. Vrata naeg debatnog kluba su otvorena svakome ko se eli okuati kao debatant, pa ukoliko ste zamiljali da jednog dana debatujete, pridruite nam se.....

 
 
 
 

CB Login