Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis
Prije 20 godina, kada je rat u Bosni i Hercegovini ve? bio na vidiku, u Sapni se desio doga?aj koji ?e imati ogroman uticaj na pripremu za odbranu u godinama koje su slijedile.

Na bajram, 5. aprila 1992. godine, u Sapni je na lokalitetu Gajanski put zaustavljena kolona vozila JNA pod sumnjom da prevoze naoruanje za srpska sela u brdskim podru?jima op?ine Zvornik. Tada je ivot izgubio Mahmut Memi?, prva rtva rata na ovim prostorima.

I ovoga je aprila organizovano niz aktivnosti u znak sje?anja na taj nemili i neizbjeni doga?aj. Za najmla?e je organizovan turnir u malom fudbalu, prou?en je Tewhid, uprili?en obilazak mezarja, a nakon toga je organizovano druenje na budu?em izletitu Marinua uz sok, kahvu i kola?e.

Predsjednik MZ Sapna, Muhamed Omerovi? je istakao kako je doga?aj od prije 20 godina usmjerio tok rata i zna?aj obiljeavanja. Zatim je ozna?io nekoliko projekata kao prioritetne u narednom periodu.
- Preostalo nam je osvjetljenje ulica koje do sada nisu osvijetljene, dovretak izgradnje kanalizacione mree, kolskog dvorita pored podru?ne kole i jo njih nekoliko koji se ti?u razvoja uslova za bavljenje poljoprivredom.


Marinua

FOTOGRAFIJE


 
 
 
 

CB Login