Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Izvod iz mati?nih knjiga
 
 

Izvod iz mati?nih knjiga

Ispis
Izvodi iz Mati?ne knjige vjen?anih i Mati?ne knjige umrlih za april 2010.

Vjen?ani


  1. Gui? Aidin i Hodi? Samra
  2. Fejzulahovi? Enes i Zehi? Selma
  3. Husi? Amir i Topalovi? Selma
  4. Salki? Ejub i abanovi? eherzada
  5. Poljakovi? Rusmin i Pargan Nura
  6. Husejnovi? Muriz i Spahi? Seida
  7. Ahmetovi? Mehmed i Sinanovi? Ismeta
  8. Dautovi? Adnan i Osmanovi? Denana

Umrli

  1. Ahmetovi? Ajna
  2. Muharemovi? MehoIzvor: Mati?ni ured Op?ine Sapna.

*Napomena: Osobe vjen?ane, ro?ene ili umrle na prostoru drugih op?ina ili u inostranstvu su upisane u mati?ne knjige tih op?ina/drava te se ne nalaze na ovom spisku.

 
 
 
 

CB Login