Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Konkurs za dodjelu stipendija
 
 

Konkurs za dodjelu stipendija

Ispis
Ministarstvo za bora?ka pitanja Tuzlanskog kantona, raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili ?lanovi njihove porodice za studijsku 2009/10. godinu.


Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu imaju: djeca poginulog, umrlog ili nestalog branioca; ratni vojni invalidi; dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja, demobilisani branioci, djeca ratnih vojnih invalida, djeca demobilisanih branilaca i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.


Visina stipendija za studijsku 2009/2010. godinu za studente I, II, III, IV i V godine studija iznosi 120,00 KM. Isplata ?e se vriti u devet jednakih mjese?nih rata putem tedne knjiice ili ra?una otvorenog kod banke. Ukupna planirana sredstva za stipendije u studijskoj 2009/10. godini iznose 720.000,00 KM.

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili ?lanovi njihove porodice objavljen je 06.10.2009. godine (utorak) u Tuzlanskom listu i istaknut na oglasnim plo?ama Ministarstva za bora?ka pitanja Tuzlanskog kantona i Op?ine Sapna.

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se op?inskoj slubi za drutvene djelatnosti, branila?ko-invalidsku zatitu i op?u upravu op?ine Sapna, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Obrazac zahtjeva i spisak potrebne dokumentacije zainteresovani kandidati mogu  preuzeti u op?ini ili op?inskim bora?kim udruenjima.

www.opcinasapna.ba
 
 
 
 

CB Login