Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Izvod iz mati?nih knjiga
 
 

Izvod iz mati?nih knjiga

Ispis

Izvodi iz Mati?ne knjige vjen?anih i Mati?ne knjige umrlih za septembar 2009.





Vjen?ani:

Hasanovi? Almir i Subai? Bahira
Salihovi? Mersudin i Memi? Mineta
Poljakovi? Rezudin i Hamidovi? Salena
Dedi? Remzudin i Smaji? Merima
Salihovi? Hasudin i Omerovi? Selma
Halilovi? Muhamed i Ahmetovi? Amra
Ali? Nermin i Burekovi? Saliha
Rami? Aldin i Smajlovi? Ferida

Umrli:

Husi? Kasim
Salihovi? Fata
Ibrahimovi? Naila
Raidovi? Ramiza
Beganovi? Amira

Izvor: Mati?ni ured Op?ine Sapna.

*Napomena: Osobe vjen?ane, ro?ene ili umrle na prostoru drugih op?ina ili u inostranstvu su upisane u mati?ne knjige tih op?ina/drava te se ne nalaze na ovom spisku.
 
 
 
 

CB Login