Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Asfaltiranje puta za Nezuk
 
 

Asfaltiranje puta za Nezuk

Ispis
Zahvaljuju?i sredstvima Vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 299.895,51 KM u Sapni su, nakon asfaltiranja lokalnog puta Nezuk-Zaseok, nastavljeni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnih putnih pravaca.Trenutno se radi na izvo?enju pripremnih radova za asfaltiranje puta za Nezuk u duini od 2 180 m. Rekonstrukcija ovog puta podrazumijeva  polaganje novog tampona, izgradnju kanala za odvodnju povinskih voda, postavljanje ivi?njaka i potpunu zamjenu postoje?eg asfaltnog sloja. Svi predvi?eni radovi bi trebali biti zavreni u narednih tridesetak dana.

FOTOGRAFIJE


Tekst: opcinasapna.ba, foto: SoL
 
 
 
 

CB Login