Tradicionalna uli?na trka

Ispis

Osim turnira u odbojci, povodom Dana op?ine Sapna je organizirana i uli?na trka za u?enike Osnovne i Srednje kole Sapna. U?e?e je uzelo oko 130 u?esnika a najbolji su bili:

U?enice O:
1. Admira Mustafi?
2. Dedi? Fatima
3. Fazila Salihovi?

U?enici O:
1.Meris Salihovi?
2. Mehmed Seferovi?
3.Emir Deli?

U?enice MS:
1. Amra Mei?
2. Devleta Latifovi?
3. Mernisa Durakovi?

U?enici MS:
1. Husein Be?irovi?
2. Selvedin Tabakovi?
3. Armin Musi?

U organizaciji su u?estvovali pripradnici Policijske stanice Sapna, profesori i nastavnici O i MS Sapna, ?lanovi udruenja mladih Korak, Crveni kri i Op?ina Sapna.