Ovdje ste:: Sport
 
 

IspisBiH je zemlja talenata, ima ih i u Sapni a jedna od najtalentovanih je i Admira Mahmutovi? kojoj treneri predvi?aju vrhunsku karijeru!


Radi se o u?enici tek 6. razreda Osnovne kole Sapna, ?lanici tek formiranog Koarkakog kluba Sapna. Igra u uzrastu pionira u kojem je kapiten a igra i za kadete.

Ve? u 4. razredu predstavlja kolu na kantonalnom takmi?enju u koarci na kojem je O Sapna osvojila 3. mjesto.

O njenom kvalitetu dovoljno govore i raniji nastupi za druge timove - KK Kalesija i nekadanjeg europskog prvaka, KK Jedinstvo iz Tuzle, u kojem je svojim estomjese?nim nastupima za ovaj klub pokazala najvie u svom uzrastu i igrala sve do osnivanja KK Sapna.

Zanimljivo je da je u ekipi Jedinstva, iako tek po?ela sa treninzima, zasjenila svoje vrnjakinje koje su trenirale po 3, 4 ili 5 godina.

Igra na poziciji pleja i utera a trenira je nekadanji trener prvog tima enske ekipe KK Jedinstvo Semir Mujanovi?.

Vrijeme ?e pokazati o kojem se sportskom talentu radi a na svima koji mogu pospjeiti njen razvoj ostaje da to i u?ine!

 

 

 
 
 
 

CB Login