Osnivanje KK "SAPNA" Sapna i upis novih ?lanova

Ispis


Povodom osnivanja Koarkakog kluba "SAPNA" Sapna, vri se upis novih ?lanova: dje?aka i djevoj?ica (odvojeno) u kategorijama: Juniora, Kadeta, Pionira, Predpionira (od 1990. do 2000. godita)."Do?ite datuma 26.06 to jest u ?etvrtak u 13 sati, u Sali Osnovne kole Sapna i u?lanite se. Osim redovnih treninga i profesionalnog trenera, KK "SAPNA" Sapna ?e organizovati razne utakmice protiv drugih klubova. A ve? u Oktobru po?inje LIGA MLADIH TK u kojem ?e se takmi?iti i na klub, to zna?i utakmicu svake sedmice protiv drugih klubova na podru?ju Tuzlanskog kantona.

Stoga do?ite i u?lanite se u KK "SAPNA" Sapna jer "KOARKA JE NA?IN IVOTA"

Za vie informacija posjetite nas putem interneta, na stranici www.kk-sapna.tk i na tel: 061/447-932"

Stoji u obavjetenju koje su nam dostavili iz KK Sapna.