Ovdje ste:: Sport Fudbal Mektebsko prvenstvo
 
 

Mektebsko prvenstvo

Ispis
U nedjelju je na terenima u Sapni i Vitinici odrano mektebsko takmi?enje u?enika osnovnih kola koji poha?aju vjersku pouku u dematima Medlisa IZ  Zvornik - Sapna.

24 ekipe su uzele u?e?e u turniru u malom fudbalu, a u finalu su se sastale ekipe Selimovi?i, Nezuk i Vitinica a najbolji su bili igra?i efendije Islama Mehmedovi?a iz vitinice.

Na stranici Medlisa su objavljeni kompletni rezultati pa ih prenosimo u izvornom obliku.

Prvi krug u malom nogometu:

Zvornik Godu 0:5
Zaseok - Donji Krievi?i 1:2
Kraljevi?i uje/arci 3:2
Grbavci Kozluk 0:1
Snagovo Kamenica 1:0
Kula Grad Glumina 0:3
Kova?evi?i Selimovi?i 0:1
Gornji Krievi?i Nezuk 2:3
Vitinica Klisa 6:0
Divi? Sapna 0:1
Joanica Me?e?a 0:6
?uli?i Drinja?a 0:0 (3-2)

Drugi krug:

Godu Glumina 4:0
Donji krievi?i Snagovo 0:1
Kraljevi?i Kozluk 8:1
Selimovi?i Sapna 0:0 (2:0)
Nezuk - Me?e?a 0:0 (3:1)
Vitinica ?uli?i 3:1


Polufinale:
Selimovi?i Godu 2:1
Nezuk Snagovo 1:0
Vitinica Kraljevi?i 2:0


Finalno razigravanje:
Selimovi?i Nezuk 2:1
Selimovi?i Vitinica 1:1
Nezuk Vitinica 0:8

Prvo mjesto na ovogodinjem turniru osvojila je ekipa Vitinice, i predstavljat ?e na Medlis na regionalnom takmi?enju. Najbolji strijelac je bio ?lan pobjedni?ke ekipe Asmir Seferovi? sa 8 postignutih golova. Za najbolju ekipu u ponaanju proglaena je ekipa Selimovi?a.Na odbojkakom turniru zabiljeeni su sljede?i rezultati u prvom krugu:

Zaeok Godu 1:2
Joanica Kozluk 2:0
Donji Krievi?i Zvornik 2:0
Gornji Krievi?i Grbavci 0:2
Selimovi?i Kamenica 0:2
Me?e?a Sapna 2:1
?uli?i Kraljevi?i 0:2
uje/arci Glumina 2:1
Vitinica Kula Grad 2:0

Slobodna je bila ekipa Klise

Drugi krug:

Klisa Godu 1:2
Joanica Donji Krievi?i 0:2
Grbavci Kamenica 1:2
Me?e?a Kraljevi?i 2:1
uje/arci Vitinica 2:1

Tre?i krug:

Godu Donji Krievi?i 2:0
Kamenica Me?e?a 2:1

Polufinale:


uje/arci Godu 2:1

Finale:

Kamenica uje/arci 2:0

 
 
 
 

CB Login