Ovdje ste:: Sport Fudbal u Sapni Turniri u Sapni i Zvorniku
 
 

Turniri u Sapni i Zvorniku

Ispis
Na?ina da se obiljei Bajram je mnogo, a jedan od onih koji su vezani za sportske terene je organizovanje turnira u malom fudbalu. U nastavku pro?itajte o 4. bajramskom turniru u Zvorniku i no?nom turniru u Sapni.


Kulturno sportska manifestacija u Zvorniku je zapo?ela jutarnjom posjetom Zvorni?kom ehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji (Memi?ima), a nastavljena je kulturnim programom u Sportskom centru Zvornik.  U kulturnom programu nastupili su mladi lokalni muzi?ari Hamza Hadi? i Mevludin Isi?, vokalna solistica Emina Hamidovi?, Hor Bilal iz Janje i KUD Merak iz Sapne. Po zavretku kulturnog programa prisutnim su se obratile zvanice i dragi gosti.

U ime generalnih pokrovitelja Manifestacije obratili su se Mujo Hadiomerovi? u ime Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe, u ime prijatelja turnira Regionalnog odbora SDA Srednje Podrinje obratio se Muhamed ?ikari?, u ime ?lana Predsjednitva BiH Harisa Silajdi?a prisutnim se obratio Sejfudin Hodi?, a turnir je otvorenim proglasio Potpredsjednik savjeta ministara BiH, ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi?.

U prvom kolu turnira nastupilo je ukupno 37 ekipa koje su igrale po kup sistemu. U prvom kolu su postignuti sljede?i rezultati:

STUDENT                    6  : 3        "SANI" KLISA
ZZ "VO?AR"                 0  : 2       "OKI? GRADNJA" ?ULI?
BRAZILCI                     1  :  3      "PREPOROD" MILI?I
"OLUJA" ME?I?A          7  :  0      JOANICA
KAMENICA                   4  :  2      KRIEVI?I
KULA GRAD                  5  :  3      "PREPOROD" VLASENICA
GLUMINA                     4  :  1     DRINJA?A
OFK JANJA                   0  :  9     JUSI?I
"RO?ENI" KU?I? KULA  0  :  2     SKUGRI?I
HASANA KAIMIJA         1  :  6    SNAGOVO
"PREPOROD" OSMACI   2  :  1     "MURAT AVDI?"
"?A?O PROMET"          3  :  2     LIPLJE
GUTERI                      1  :  2     DUGI DIO
PREPOROD BRATUNAC  1  :  2    "DRINA PLAST"
HAJDAREVI?I                1  :  3  "AZAPI" VITINICA
"KADRI?I" KAMENICA     1  :  5   "PREPOROD" SAPNA
"PREPOROD" ZVORNIK   1  :  0   LIPOVAC
TRI?                          4  :  1    KARAKAJ

Do finala se vodila muka borba a na kraju je najbolja bila ekipa prologodinjeg osvja?a - Kula Grad!

U Sapni se igrao trodnevni turnir pod reflektorima, a mnogo muke je organizatorima pri?injavala kia koja je padala tokom cijelog Bajrama, dakle tokom trajanja turnira. Turnir je po kvalitetu bio na znatno vioj razini od onoga u Zvorniku a od 16 ekipa na kraju su se u finalu, to je rijedak kuriozitet, sastale ekipe Zeno tours 1 i Zeno tours 2. Bolji su bili igra?i ekipe Zeno tours 1 rezultatom 4:1.


 
 
 
 

CB Login