Ovdje ste:: SOLidarnost
 
 

Pomozite!

Humanitarni koncert za pomo? Samiru Oki?u

Ispis

Ansambl Zefir organizator je humanitarnog koncerta islamske duhovne muzike i sevdaha za Samira Oki?a iz Srebrenika, koji ?e se odrati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla 23. marta sa po?etkom u 19 sati.

Ispis

Crveni kri op?ine Sapna ovih dana je obezbijedio 106 prehrambenih paketa, 15 paketa li?ne higijene i 7 deka za najugroenije, stare, iznemogle i oboljele osobe.

Ispis

Akcija koja trajei rezultate daje Demat pomae na podru?ju Medlisa islamske zajednice Zvornik. Posebno je zna?ajna u toku je ovih zimskih dana kada su temperature ispod nule.

Ispis

Almedina Sinanovi? odli?na je u?enice Ekonomske kole u Kalesiji. 1. marta okrivena joj je veoma teka bolest karcinom limfnih ?vorova.  S obzirom da svakodnevno prima hemoterapije i druge lijekove, Almedinini roditelji nisu u mogu?nosti da to sami finansiraju.

Sredstva za pomo? ovoj djevoj?ici mogu?e je uplatiti na iri ra?un otvoren kod NLB Tuzlanske banke

>

 
 
 
 

CB Login