Ovdje ste:: SOLidarnost Pomozite!
 
 

Pomozite!

Ispis


U povratni?kom naselju Klisa ivi Hrusti? Mehmed, koji je ro?en 4. juna 1979. godine. Obolio je od teke bolesti epilepsije (padavice). Do sada se devet godina lije?io u Tuzli.

I Progres se uklju?io u pomo? Ajli

Ispis

 

Progres - udruenje studenata sa posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli, ukljucio se u prikupljanje pomoci za Ajlu Lupic. Oni su uplatili ...

1.056KM na racun Ajlinih roditelja. Jucer smo primili e-mail sa adrese Osmana Salihovica u kojoj nas obavjetava:

Pomozite Neziru Omerovi?

Ispis

U akciji prikupljanja pomo?i za Nezira Omerovi?a iz Me?i?e (Op?ina Sapna), koji mora uraditi transplataciju bubrega u Indiji, do sada je sakupljeno 37 000 $, a za operaciju je potrebno prikupiti 50 000$.

Primjer ljudske upornosti i duhovne snage

Ispis

Prvi simptomi su se javili po?etkom augusta 2005. godine. Lije?ena je ambulantno est sedmica a krajem septembra primljena je na ortopedskotraumatoloku kliniku UKC Tuzla gdje je zadrana 15 dana. U tome je periodu i operisana.

Pomozite Ajli Lupi?!

Ispis

U naselju Lupe ivi Lupi? (Enes i Nedmina) Ajla, ro?ena 2. Septembra 2004. godine. U maju prole godine njeno djetinstvo je poremetila teka bolest. Lijevo oko joj je napao tumor, a u decembru je operisano. Od tada na oko ne vidi.

>

 
 
 
 

CB Login