Pomo? potrebna malom Ahmedinu iz Klise

Ispis

Ahmedin Ahmedin (Jasmin) Ali?, ro?en 21. 4. 2004. god. teko boluje od tromboze krvi dugih godinu dana, ta?nije od 21. 1. 2008.god. Od tada prima svakodnevne ku?ne terapije tabletama i kremama ?ija cijena nikad nije ista, nekada kotaju i po 100 KM sedmi?no.

 

Do sada je iao je na redovne kontrole svake sedmice a 06.01.2009.god. imao je zakazanu terapiju u Tuzli ali zbog slabe finansijske situacije u porodici odloena je za februar.
Ukoliko terapije ne pomognu izlje?enju mali Ahmedin ?e morati da ide na operaciju glave, ?iju cijenu nisu mogli saznati, pola ?e finansirati socijalno osiguranje a pola ?e Jasmin morati sakupiti. A kako kada mjese?no primaju samo 200KM dije?ijeg dodatka?


Njegov otac, Jasmin Ali? je fizi?ki radnik, a esto?lana porodica ivi u vrlo tekim uslovima u ku?i koju im sagradila humanitarna organizacija a opremili je uz pomo? komija i rodbine.

Porodicu ?ine Jasmin(34), Enisa(26), Hazima(8), Nasir(6), Ahmedin(4), Mehdo(2) a peto dijete je na putu jer je Enisa u poodmakloj trudno?i.

DOPUNA: Ahmedin je 2. februara dobio jo jednu sestru. Njegova majka se porodila i na svijet donijela Fatu.

SapnaOnLine i Udruenje mladih "KORAK" vas pozivaju da se uklju?ite u pomo? Ahmedinu i njegovoj porodici.

PODACI ZA UPLATU

Jasmin Ali?
1321402006579042
NLB Tuzlanska banka

 


Foto i info: Salim Ali?