Ovdje ste:: SOLidarnost Primjer ljudske upornosti i duhovne snage
 
 

Primjer ljudske upornosti i duhovne snage

Ispis

Prvi simptomi su se javili po?etkom augusta 2005. godine. Lije?ena je ambulantno est sedmica a krajem septembra primljena je na ortopedskotraumatoloku kliniku UKC Tuzla gdje je zadrana 15 dana. U tome je periodu i operisana.

Doktori su ustanovili maligno oboljenje a za potvrdu tih pretpostavki se ?ekalo 15 dana koliko je potrebno da se uradi patoloki nalaz. Nalaz je i potvrdio OSTEOSARKOMU. Odlukom konzilija UKC Tuzla Amila biva preba?ena na hemonkoloki odjel pedijatrijske klinike UKC Koevo u Sarajevu. Uvidom u dijagnostiku iz Tuzle dolo se do zaklju?ka da terapija ne moe puno pomo?i.
U konsultaciji sa lije?nicima na ortopedsko-traumatolokoj klinici UKC Koevo i Dr. Ismetom Gavrankapetanovi?em djetetu se pod hitno morala amputirati lijeva noga do kuka da bi se spasio djetetov ivot jer je bolest zahvatila i druge organe. Poslije operativnog zahvata (amputacije) uslijedio je postoperativni oporavak. Ponovno je preba?ena na hemonkoloki odjel radi daljnjeg lije?enja. Djevoj?ica se danas osje?a puno bolje. Izrazila je elju da ponovo sjedne u ?a?ku klupu. Njen otac je udovoljio toj elji i od ponedjeljka 03.04.2006. godine ?e Amila biti u mogu?nosti redovno poha?ati drugi razred (II-7) JU O Sapna, Podru?na kola Vitinica.
Za potrebe daljnjeg lije?enja i kolovanja potrebna su dodatna materijalna sredstva. Do sada je porodica imala pomo? i razumjevanje lokalne zajednice, za to im je zahvalna. Svi ono koji ele pomo?i Amili Redi? mogu svoje priloge uplatiti na iro-ra?un:

Upute za uplate u Eurima ():

F56: Intermediary Bank:
DEUTSCE BANK AG FRANKFURT/M
BIC: DEUTDEFF

F57: Account with Institution:
/DE86500700100936272410
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla


59: Beneficiary Customer:
/1529000007262
REDI? MUHAMED
SAPNA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
ZAHVALNA PORODICA REDI?!

 

 
 
 
 

CB Login