Ovdje ste:: SOLidarnost
 
 

Ispis


U povratni?kom naselju Klisa ivi Hrusti? Mehmed, koji je ro?en 4. juna 1979. godine. Obolio je od teke bolesti epilepsije (padavice). Do sada se devet godina lije?io u Tuzli. Bolest se manifestuje kroz teke krize koje proivljava i po nekoliko puta mjese?no. Lije?io se tako to je koristio tablete (dnevno po 15 komada), ali sada je doao u situaciju da mu vie tablete ne pomau, te da mu je potrebna hitna operacija na mozgu u Njema?koj.

Za operaciju mu je potrebno 30.000 eura, koje sam kao povratnik bez posla i sa ovim stepenom oboljenja nije u mogu?nosti da sakupi.

Molimo sve ljude dobre volje da se kroz donacije odazovu ovoj akciji i na taj na?in pomognu Mei da ublai muke kroz koje prolazi.

Donacije moete uplatiti na ra?un otvoren kod NLB Tuzlanske banke:
Mehmed Hrusti?, Klisa bb, 75400 Zvornik
Teku?i ra?un:

1321402004790556

Devizni ra?un:

102024001

IBAN: BA391321410202400139

SWIFT: TBTUBA22
 
 
 
 

CB Login